Logo Help in Danger

Školení a kurzy první pomoci


Help in Danger

profesní sdružení záchranářů Milovice

zákon 140/1961 Sb. paragraf 207: Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti, nebo jeví známky váné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe a jiného, bude potrestán odnětím svobody až na 1 rok...

Poskytnutí první pomoci je morální i zákonnou povinností každého z nás. Dopravní nehody, průmyslové havárie, úrazy při sportu, teroristické útoky ... každy den se můžete setkat se situací, kdy něčí život leží ve vašich rukou...


aktuální kurzy první pomoci          přihlášky na kurzy první pomoci          Help in Danger - kontakty


Školení a výuka první pomoci pro:

složky IZS (HZS, PČR, SDH)
úřady státní správy a samosprávy
školy a vzdělávací zařízení
firmy - proškolení zaměstnanců (BOZP)
pro matky s dětmi (mateřská centra)
širokou veřejnost
pro cestovatele a vyznavače adrenalinových sportů

Akreditované rekvalifikační kurzy:

(akreditace MŠTV č.j. 20 049/07-20/569)

zdravotník zotavovacích akcí

(40 hodin - absolvent získá rekvalifikaci na vykonávání funkce zdravotníka.)

člen první pomoci

(80 hodin - absolvent získá rekvalifikaci na vykonávání funkce zdravotníka ve firmě ve které absolvent rekvalifikačního kurzu působí.)

charakteristika výcvikového a školícího střediska:

- školitelé našich kurzů jsou erudovaní pracovníci ZZS.
- odbornými garanty je lékaři ZZS.
- používáme moderní výukové pomůcky.
- středisko vzniklo za finanční podpory Středočeského kraje
- proškolení zájemci obdrží skripta s výukovým materiálem
- náplň výuky je možné upravit dle potřeb zákazníka.
- školení provádíme i venku, se zaměřením na určitou skupinu zájemců.
- součástí praktického vyučování je věrohodné maskování zranění.
- v případě zájmu Vás seznámíme s pomůckami používanými profesionálními záchranáři


Help in Danger - kdo jsme

Je nestátní nezisková organizace, jejíž členy jsou převážně profesionálové z oblasti medicíny, vodních sportů, potápění, horolezecké a speleologické činnosti a dalších oborů.

Cílem této organizace je poskytování ucelené pomoci technického a zdravotního rázu, v úzké spolupráci se ZZS, HZS a dalšími složkami IZS, a to zejména při živelných pohromách a katastrofách většího rozsahu.

Součástí naší činnosti je i výuka a kurzy první pomoci pro veřejnost a další složky IZS.

Sdružení H.I.D. je zařazeno do Integrovaného záchranného systému ČR, Záchranného bezpečnostního systému HlmP a do Krizového plánu měst Nymburk a Brandýs nad Labem.


Seo servis CZIN.eu Google PageRank Rank CZ